РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ І СВІТУ ЗА УМОВ СВОБОДИ РЕЛІГІЇ ТА ВІРОСПОВІДАНЬ Розділ перший. ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СВОБОДИ РЕЛІГІЇ Гаврилюк Тетяна (Київ). Християнин в пошуках свободи: історія та сьогодення Дюрем Коул (Прово, США). Законодательство о религиозных объединениях как фактор обеспечения свободы религии и убеждений (рос. мовою) Кларк Элизабет (Прово, США). Антимиссионерский закон России в контексте права (рос. […]
Read More
У книзі осмислюється вплив Реформації на релігійне і суспільне життя в Україні. Об’єктом дослідження є течії раннього та пізнього протестантизму. Відтворюється процес проникнення та особливості поширення в Україні ранньопротестантських течій: гуситів і “чеських братів”, лютеранства і кальвінізму, унітаризму та ін. Подається широка панорама зародження євангельсько-баптистського руху на українській землі у другій половині ХІХ ст. Аналізуються […]
Read More
У томі подається широка панорама проникнення в Україну, становлення і організаційне оформлення течій пізнього протестантизму – п’ятидесятників, адвентистів сьомого дня, Свідків Єгови. Аналізується їх правове становище, внутрішньоцерковні процеси в умовах російського самодержавства, під владою Польщі, Румунії, Угорщини (на західноукраїнських землях), під час німецької окупації, в радянський період і в незалежній Україні. Розрахована на релігієзнавців, богословів, […]
Read More
У томі розглядається природа феномену релігійних меншин і особливості їх появи та функціонування на теренах Україні, правове забезпечення свободи їх з’яви і діяльності в поліконфесійному просторі. Подається коротка історія і розкривається специфіка віровчення, обрядової практики і суспільного функціонування меншин, які виникли на ґрунті православ’я, католицизму чи протестантизму. Описані особливості релігійних меншин, які існують в Україні […]
Read More
У томі розглядається природа нових релігійних течій і особливості їх функціонування на теренах України. Розкривається специфіка віровчення, обрядової практики, організації і суспільної функціональності більш як п’ятидесяти течій нехристиянського, неоорієнталістського, рідновірського спрямування. Книга розрахована як на фахівця-релігієзнавця, державного службовця, який має справу з конфесійним багатоманіттям України, масового читача, якого цікавлять існуючі поряд із ним великі різновиди […]
Read More
У томі розглядається особливість і виняткова значимість релігії і Церкви в історії української діаспори, у збереженні і формуванні в неї саме української національної ідентичності. Показано зокрема роль в цих процесах Українського греко-католицизму, церков Українського Православ’я, українських протестантських спільнот, різних рідновірських течій. Діаспора дала українству таких велетів національного духу, як митрополити Іларіон Огієнко та Йосиф Сліпий, […]
Read More
СВОБОДА РЕЛІГІЇ І ПЕРЕКОНАНЬ ЗА УМОВ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ Розділ І. Вияви релігійної свобода і практика їх обмежень Бабій Михайло, Присухін Сергій (Київ, Україна). Свобода совісті і свобода релігії: суть і предметне поле Саган Олександр (Київ, Україна). Вопроси ідентичності: зовнішні прояви свободи релігійних та інших переконань Филипович Людмила (Київ, Україна). Свобода релігій і переконань в доповіді […]
Read More
РЕЛІГІЙНА СВОБОДА НА ПЕРЕХРЕСТІ ЕПОХ, КРАЇН І КУЛЬТУР Розділ І. СВОБОДА СОВІСТІ В ЇЇ СУТНОСТІ І РІЗНОМАНІТТІ ВИРАЖЕННЯ Михайло БАБІЙ, Сергій ПРИСУХІН (Київ). Свобода совісті та свобода релігії: релігієзнавчий, теологічний та правознавчий виміри Коул ДЬЮРЕМ (Прово, США). Археологія міжнародних норм релігійної свободи Леонід ВИГОВСЬКИЙ (Хмельницький). Свобода совісті як гарантія функціонування релігійного комплексу
Read More
Show Buttons
Hide Buttons
Translate »