РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ І СВІТУ ЗА УМОВ СВОБОДИ РЕЛІГІЇ ТА ВІРОСПОВІДАНЬ Розділ перший. ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СВОБОДИ РЕЛІГІЇ Гаврилюк Тетяна (Київ). Християнин в пошуках свободи: історія та сьогодення Дюрем Коул (Прово, США). Законодательство о религиозных объединениях как фактор обеспечения свободы религии и убеждений (рос. мовою) Кларк Элизабет (Прово, США). Антимиссионерский закон России в контексте права (рос. […]
Read More
СВОБОДА РЕЛІГІЇ І ПЕРЕКОНАНЬ ЗА УМОВ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ Розділ І. Вияви релігійної свобода і практика їх обмежень Бабій Михайло, Присухін Сергій (Київ, Україна). Свобода совісті і свобода релігії: суть і предметне поле Саган Олександр (Київ, Україна). Вопроси ідентичності: зовнішні прояви свободи релігійних та інших переконань Филипович Людмила (Київ, Україна). Свобода релігій і переконань в доповіді […]
Read More
РЕЛІГІЙНА СВОБОДА НА ПЕРЕХРЕСТІ ЕПОХ, КРАЇН І КУЛЬТУР Розділ І. СВОБОДА СОВІСТІ В ЇЇ СУТНОСТІ І РІЗНОМАНІТТІ ВИРАЖЕННЯ Михайло БАБІЙ, Сергій ПРИСУХІН (Київ). Свобода совісті та свобода релігії: релігієзнавчий, теологічний та правознавчий виміри Коул ДЬЮРЕМ (Прово, США). Археологія міжнародних норм релігійної свободи Леонід ВИГОВСЬКИЙ (Хмельницький). Свобода совісті як гарантія функціонування релігійного комплексу
Read More
Cвобода релігії і національна ідентичність – світовий досвід та українські проблеми РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ СВОБОДИ РЕЛІГІЇ Кардинал Каспер Свобода віросповідання та національно-культурна ідентичність. Дьюрем К. Релігійна свобода і національна ідентичність: нотатки про американський досвід Єленський В. Релігійна свобода і національна ідентичність: Україна Колодний А. Національна церква як вияв національної ідентичності: український контекст
Read More
Церква в україні: уроки минулого проблеми сьогодення. Розділ І. РЕЛІГІЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ В КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ Бондаренко В. Україна: особливості релігійного відродження Яроцький П. Проблеми Церкви в секулярному, плюралістично–ідейному суспільстві Богачевська І. Мова християнства і мова християнських церков в Україні Дудар Н. Громадська думка населення України про роль релігії і Церкви в житті суспільства
Read More
Функціонування релігії в умовах свободи її буття. Розділ І. РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ І СВОБОДА РЕЛІГІЇ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ УКРАЇНІ Бондаренко В.Д. Релігійне життя в сучасній Україні: стан, тенденції та проблеми розвитку Здіорук С.І. Українські суспільно-релігійні відносини в умовах трансформації і глобалізації Бабій М.Ю. Проблеми свободи релігії в контексті релігійного багатоманіття України
Read More
МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН Бабій М. Міжконфесійні відносини: теоретичний і практичний аспекти виміру: Релігійні відносин: поняття, структурне різноманіття Типологія міжконфесійних та міжцерковних відносин Проблеми нормалізації та оптимізації міжконфесійних, міжцерковних, етноконфесійних відносин Павленко П. Богословські підвалини міжконфесійного протистояння
Read More
Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні аспекти. ЩОРІЧНЕ ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В.А.ЮЩЕНКА ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПРО ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ СТАН УКРАЇНИ (РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ) Розділ 1. ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНІ І МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ СВОБОДИ СОВІСТІ І.Бондарчук Стан і проблеми релігійного життя України М.Бабій Свобода релігії в Україні в контексті державно-церковних відносин: нові можливості й проблеми
Read More
Мас-медіа, школа і церква як суспільні фактори утвердження. ПОПЕРЕДНЄ СЛОВО РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ. Розділ І. СВОБОДА СОВІСТІ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ Єленський В. Закону України “Про свободу совісті і релігійні організації” – 10 років. Бондаренко В. Розвиток та інституалізація конфесійної мережі в Україні як вияв релігійної свободи.
Read More
Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США. Виктор Еленский. Модели церковно-государственных отношений США и Западной Европы и проблемы посткоммунистических обществ Rik Torfs. Сhurch and State in Belgium Рик Торфс. Церковь и государство в Бельгии Charalambos Papastathis. State-Church Relations in Greece Хараламбос К.Папастасис. Государственно-церковные отношения в Греции
Read More
Show Buttons
Hide Buttons
Translate »