Адвентистська організація допомоги та розвитку

(англ. Adventist Development and Relief Agency – ADRA) – незалежна неурядова міжнародна організація, заснована Церквою АСД наприкінці другої світової війни. Особливу увагу ADRA приділяє соціальному служінню та наданню допомоги населенню, потерпілому від стихійного лиха. Здійснюється в рамках проголошеної Всесвітнім з’їздом Церкви АСД (1990) програми “Глобальна місія”. Джерелами фінансування ADRA є кошти Церкви АСД, приватних осіб, […]

Аджорнаменто

(від італ. fggiornamento – осучаснення) – термін, який Іоан ХХІІІ (1958-1963) окреслив широку програму динамізації катол. церкви в руслі її оновлення, наближення до сучасного світу шляхом модернізації ідейного арсеналу, культу, структури. Ці ідеї знайшли відображення у рішеннях ІІ Ватиканського собору (1963-1965), спрямованих на осучаснення теології, пом’якшення доктрин, які різко протиставляли католицизм іншим христ. віровизнанням. Яроцький […]

Аді-Грантх

(від пендж. – витокова книга) – основне віросповідне джерело сикхізму, яке вшановується як священна книга. Складене в 16 ст. п’ятим гуру Арджуною, в кінці 17 ст. доповнене десятим гуру Говіндою. В “А.-Г.” зібрані релігійні гімни, афоризми, створені першим гуру Нанаком та поетами різних епох. Филипович Людмила

Азан

(від араб. азана – сповіщати, оголошувати) – заклик мусульман до молитви. Складається з семи формул, які з настанням часу кожної з п’яти молитов, що приписані ісламом, сповіщає муедзін з мінарета мечеті. Лубський Володимир

Акафіст

(від грецьк. akathistos – досл. “несидячий”) -одна з форм церковного гімну, що є вершиною візант. реліг. поезії і відрізняється віртуозною звуковою і словесною організацією, а також багатоплановою символікою. А. ведуть свій початок від великого акафісту -хвалебного піснеспіву на честь Богородиці, складеного десь в 6-8 ст. Близько десяти А. присвячено Ісусу Христу, Богородиці, святим, святам та […]

Акосмізм

(від грецьк. akosmia – невпорядкованість, невлаштованість) – релігійно-філософське вчення про незначність, мізерність довколишнього світу або про його неістинність, псевдореальність. Ідеї А. знайшли відображення в іудео-християнській концепції ушкодженності природи внаслідок гріхопадіння, у гностицизмі (неприйняття світу як творіння злого деміурга), в неоплатонізмі (ототожнення матерії з інобуттям) та деяких інших релігійних і філософських ученнях давності. Заперечення світу як […]

Акривія

(від грецьк.akrivia – точність, пунктуальність) – суворе додержання і застосування церковних канонічних вимог і правил при вирішенні питань догматичного характеру, які, з точки зору церкви, не можуть зазнавати принципових змін. У християнстві необхідність такого підходу особливо підкреслюється праввославними богословами. А. протистоїть принцип ікономії, яким рекомендується керуватися в практичному церковному житті і пастирській діяльності. Філоненко Микола

Албанська православна церква

одна з автокефальних православних церков. Перші згадки про християнство в Албанії відносяться до 3 ст. В 10 ст. тут була утворена єпіскопська кафедра, а пізніше – митрополія з кількома єпархіями. З 9 ст. громади майбутньої церкви підлягали Болгарській православній церкві, з другої половини 18 ст. перейшли в юрисдикцію Константинопольської. Після проголошення Албанії незалежною в 1922 […]

Александрійська православна церква

автокефальна православна церква з центром в м.Александрії(АРЄ), одна з найдавніших у православ’ї. Релігійні громади на чолі з александрійським єпископом існували в Єгипті вже в 2 ст., а в 3 ст. тут зародилося христ. чернецтво І Вселенським собором(325) місцева єпархія була віднесена до числа головних поряд з римською та антіохійською. Згодом на її основі організувалася самостійна […]

Алілуйя

(староєвр. “халлелу” – хваліть, “ях”-Яхве) – хвалебний приспів в іудаїзмі та в христ. богослужінні, звернутий до всіх осіб божественної Трійці. У правосл. церквах проголошується тричі з додаванням заключної фрази “Слава тобі, Господи”; у старообр.- 2 рази і, відповідно, “Слава тобі, Боже”. У християнст. перейшов з іудаїзму, де означає вигук, що прославляє Бога. Філоненко Микола

Аллах

(від араб. “альїлах” – бог) – ім`я бога в ісламі. А. – єдиний і тільки один Бог, Творець Світу і господар Судного Дня, який вибрав Мухаммеда посланцем до людей. Найкоротший символ віри ісламу у словах: “Нема ніякого іншого Бога, крім Аллаха, і Мухаммед – посланець його”. Головна тема коранічної проповіді – одиничність та внутрішня єдність […]

Алхімія

назва хімії в донауковий період її розвитку. Частка “ал” свідчить про арабське її походження. Алхіміки Давн.Єгипту (3-4 ст.н.е.) прагнули шляхом фантастичного “філософського каменя” перетворити прості метали в золото і срібло, знайти “життєвий елексир”, який, нібито, забезпечить людям вічну молодість. В 9-16 ст. А. набула широкої популярності у Зах. Європі. Експериментальний матеріал, одержаний алхіміками, став необхідною […]

Show Buttons
Hide Buttons
Translate »