світова релігійна система, яка виникла в 6-5 ст. до н.е. в Індії і поширилась в Півд., Півд.-Сх. і Центр. Азії та на Далекому Сході. Є громади послідовників Б. в Америці, Європі (в т.ч. і в Україні). Нині в світі близько 400 млн. буддистів і біля 1 млн. ченців. Засновник Б. – царевич Сіддхартха Гаутама (див. Шак”ямуні). Після свого “пробудження” він став Буддою. Від цього епітету пішла назва релігійної системи. Залежно від точки зору Б. можно вивчати і як релігію, і як філософію, і як культурний комплекс, і як засіб життя. Намагання пізнати феномен Б. в історії, культурі, науці привело до виникнення буддології – науки, яка вивчає Б. і всі проблеми, пов”язані з ним. Б. – релігійна система, яка виникає на основі стародавніх реліг.-філос. вчень Індії. Основна ідея Б. грунтується на твердженні, що “життя є страждання” і “шлях до порятунку”. Ці ідеї були викладені у проповіді Будди про “4 благородні істини” (див. Буддійська філософія). Б. прийнято поділяти на 2 або 3 течії: хінаяну (“мала колісниця”). махаяну (“велика колісниця”), ваджраяну (“алмазна колісниця”). Багато хто з буддологів вважає ваджраяну гілкою махаяни. Ці течії не є трьома етапами в розвитку Б. (як вважали деякі європейські буддологи к. 19 – поч. 20 ст); швидше за все вони мали спільні витоки в первісному Б. безпосередньо, але потім розвивалися відносно самостійно. Письмово зафіксовані канони хінаяни і перші сутри махаяни з”являються майже одночасно (1 ст. до н.е.), а перші відомі тексти ваджраяни у 3 ст. н.е. Ці течії, розробляючи різні аспекти первісного Б., не різняться між собою в загальних принципах. Джерелами для вивчення Б. є багато канонічних текстів, які були створені протягом багатьох століть в Індії та в інших країнах. Основне загальнобуддистське джерело – Тіпітака – збірка канонічних текстів мовою палі хінаянської школи тхеравади, зафіксований письмово в 1 ст. до н.е. на о. Цейлон. Найбільш важливі канонічні тексти махаяни – “Садхармапундаріка-сутра”, “Ланкаватара-сутра”, “Ваджрачхедіка-сутра”, “Вімалакірті-нірдеша-сутра” та ін. Для ваджраяни важливі тантри – “Гух”я-самаджа-тантра”, “Хеваджра-тантра”, “Ваджрабхайрава-тантра” та ін. Б. поширюється в Україні переважно в модернізованих формах. Нині тут діє біля 20 його громад. Козловський Ігор.

You may also like

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин та основні напрямки співпраці (до 100-річчя Національної Академії наук України)
0

Колодний Анатолій Филипович Людмила Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин ...
Read More
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
0

Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття ...
Read More
Міжнародна діяльність українських релігієзнавців
0

Л.Филипович Міжнародна діяльність українських релігієзнавців Анотація: Стаття написана на основі звіту, який підготували співробітники Відділення релігієзнавства за 2013-2017 рр., ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.