одна з основних категорій соціології релігії, характеризує релігійно-регламентовану практично-духовну активність віруючих, їхніх спільнот, реліг. інститутів. Змістом Д.р. є “опредмечення”, своєрідна “матеріалізація” релігійних ідей. Вона детермінована реліг. переконаннями, почуттями, нормами, приписами, установками, церкви. Д.р. не існує інакше, як у формі реліг. дій. Реліг. дія – це локалізований в часі і просторі конкретний акт релігійно-активності віруючих індивідів чи їх об’єднань. Д.р. і реліг. дія співвідносяться як ціле і одиничне. В релігієзнавстві традиційно виділяють два види Д.р. – культову і позакультову. Культова Д.р. – це сукупність релігійних (культових) дій, пов’язаних з відношенням до надприродного: молитви, богослужіння, таїнства, обрядові, ритальні, магічні дії, каяття , жертвопринесення. Культова дія завжди має чітку “вертикальну”, трансцендентну спрямованість і постає навід’ємним елементом у системі відносин “віруюча людина -Бог”. Сукупність культових дій є культ – уречевлений, зовнішньовидимий, важливий компонент структури релігійного комплексу. Культова (релігійна) дія структурно постає як сукупність елементів: суб’єкт дій (віруючий, релігійна організація); об’єкт, предмет дій (Бог, надприродні сили, священне); спосіб, форми впливу на об’єкт (молитва, ритуал, обряд бгослужіння і т.ін.); місце культової дії (храм, молитовний будинок, “святе місце”); цілепокладання (кінцева мета культової дії). Культові дії – це нерозривна єдність релігійних дій і віри. В них віруюча людина реалізує свої релігійні потреби. Позакультова Д.р. – сукупність релігійно обумовлених дій віруючих, реліг. інститутів, спрямованих на задоволення духовних та практичних потреб функціонування реліг. організацій: 1) (духовна сфера) – продукування реліг. ідей, богословсько-теологічне їх обгрунтування, інтерпретація, систематизація; 2) (практична сфера) – пропаганда,поширення релігійних ідей, місіонерська, доброчина, релігійно-освітня, виховна, управлінська діяльність в системі реліг. організацій. Бабій Михайло

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.