“Вертикальне” і “горизонтальне” богослов’я

у християнстві умовні терміни, що служать для позначення проблем, які розробляються сучасними богословами з метою обгрунтування зв’язку Бога з земним світом, необхідності участі церкви в його ділах. До “вертикального” богослов’я вони відносять питання, пов’язані з вірою в Бога і його промисл, у боговтілення, загробне воздання та ін. догматичними положеннями. Під “горизонтальним” же розуміється богословський розгляд […]

“Православ’я”

назва Громади Українських Язичників (м.Київ). Сповідники-рідновіри вважають, що ця назва належить до язичницьких часів: Прав – це світ богів (у системі Нав, Яв і Прав); славлення – назва язичницької богослужби, а також ім’я богині Слави. Лозко Галина