Анімізм

(від лат. anima – душа) – форма найдавніших вірувань, пов’язаних з уявленнями про існування в тілі людини її двійника – душі, від якої, ніби, залежить саме життя особи, її фізіологічний і психологічний стани. Зібрав матеріали й описав А. вірування англійський етнолог і релігієзнавець Е.Тейлор у книзі “Первісна культура” (1871), який, проте, хибно вважав, що вже […]

Анімалізм

(від лат. animal – тварина; грецьк. zon – тварина, latreia – служіння) – сукупність магічних обрядів і вірувань, пов’язаних з уявленнями про існування родового покровителя, який постає у вигляді тварини або рослини. Є спробою співвіднести існування окремої одиниці – роду з певною твариною чи рослиною, що в деяких випадках набирає вигляду народження, в інших – […]

Аніматизм

(від лат. animatus – наділений душею) – перенесення психічних властивостей людей на природу, ставлення до неї як до живої істоти. А. виникає в первісному суспільстві як спроба орієнтації в навколишньому світі, примітивний засіб його пояснення. На відміну від анімізму А. – це віра не в існування окремих душ, а загальне уявлення про те, що всі […]