Богознання

богословське поняття, яке виражає досвід безпосереднього, надрозумового знання та переживання Абсолютного. Цього досвіду людина набуває шляхом містичного поєднання з Богом. У далекосхідн. реліг. Б. – це розуміння духовних законів Всесвіту, що виникає завдяки містичному злиттю з безликим Абсолютом. Авраамітські реліг. Б. тлумачать, виходячи з ідеї поєднання з Богом як абсолютною Особистістю. Для традиційного христ. розуміння […]

Боголюдина

термін, що виражає сутність природи Ісуса Христа, центральної фігури догмату про боговтілення у християнстві. В буддизмі – бог, втілений в людину (Сіздхарха); в деяких реліг.-філос. вченнях – людина, що досягла досконалості в житті. Б. як зв’язок між Богом та людиною поєднує в собі дві природи – людську та божественну, а також визначає форми цього поєднання […]

Богоміли

(від імені першого проповідника Богоміла) – середньовічна єресь, що виникла в 10 ст. в Болгарії. Ідейні витоки Б. йдуть до маніхейства та павліканства. Поширилось у Візантії, Сербії, Боснії, мало прихильників в Зах. Європі. Основна книга Б. – “Іоанове євангеліє”. Вели аскетичний спосіб життя, жили в законспірованих громадах. Не визнавали вчення офіційної церкви, її ієрархії та […]

Богоосягнення

релігійно-філософський термін, який виражає взаємодоповнюючу єдність різних форм та рівнів осягнення Бога. В Б. виявляється ієрархічна структура рівнів проникнення в сферу божественного – вербальний, розумовий, енергійний. Серед форм (і типів) Б. відрізняють діяльний (службовий), ментальний (богодумання) та символічний (храмове богослужіння). Христокін Геннадій

Богопізнання

загальнорелігійний та богословський термін, який в широкому значенні виражає можливість, способи та форми осягнення людиною Бога. Б. у вузькому значенні відрізняється від інших шляхів осягнення Бога тим, що дає можливість розумового пізнання його якостей. За релігійними уявленнями Б. становить вищу ступінь пізнавальної діяльності людського духу й можливе завдяки поєднанню пізнавальних зусиль віри і одкровення. В […]

Богородиця

жіноче божество у багатьох релігіях, богиня-мати; у християнстві – діва Марія, мати Ісуса Христа. Культ Б. склався у християнстві під впливом східних релігій, де особливо шанувалися жінки-богині родючості, матері божественних синів. Такими були єгипетська Ісіда, вавілонська Іштар, фрігійська Кібела та ін., культ яких був тісно зв’язаний з уявленнями про вмираючих і воскресаючих богів. Питання про […]

Богородичний рух

неохристиянська течія, яка виникла в Росії 1984. Започаткована архієпископом Іоаном (Береславським). В 1992 на грунті В.р. створена Церква Божої Матері, з 1994 – Російська Маріанська церква. Прихильники РМЦ вважають себе духовними нащадками Істинно-Православної (катакобної) церкви та світового Маріїнського руху, визначають свою віросповідну приналежність як “вселенську богородичну віру”. Члени церкви переконані, що єдиним шляхом розв’язання проблем […]

Богослов’я

(від грецьк. theos – Бог, і logos – вчення) – система обгрунтування і захисту релігійних учень про Бога, сукпність вироблених тією чи іншою релігією доказів істинності догматики, релігійної моралі, правил і норм життя духовенства і віруючих, боговстановленності віровчення і церкви. Б. включає в себе також ряд дисциплін, пов’язаних з богослужбовою практикою. Всі його системи виходять […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757