Булгаков Сергій Миколайович

(1871-1944) – російський богослов і філософ-софіолог. Спочатку професор Київського політехнічного Інституту, а потім Московського університету. В 1918 прийняв священство. Радянським урядом Б. було вислано з країни. В подальшому професор Парижського православного Інституту. Світогляд Б. еволюціонував від “легального марксизму” до православ’я. В цьому контексті він вважав, що культура, суспільство, людина, створені поза православними ідеалами, не мають […]

Булла

(лат. bulla – кулька) – найважливіший папський документ, який містить його звернення, постанову або розпорядження, пишеться латин. мовою і називається за початковими словами тексту. Скріплюється круглою металевою печаткою – буллою (звідси і назва). Яроцький Петро

Бультман Рудольф

(1884-1976) – нім. протестант, теолог. Вважав, що Бог не є метафізичною, зовнішньою щодо людини сутністю, а існує лише як її корелят, що Христос – особа міфічна. Згідно концепції Б., біблійні тексти не є історичними і мають відповідати уявленням сучасної людини. Оскільки існування Бога не доводиться раціонально, а осягається екзистенціально в акті віри, в біблійних текстах […]