Біблійні товариства

спілки для поширення та вивчення Біблії. Перші Б.т. з’явилися у Англії кін. 17 ст. з метою поширення Біблії через її переклади. З 1710 працює “Капштейнський Біблійний Інститут” у нім. місті Галле. Найвідомішим у світі стало “Британське та Іноземне Біблійне Товариство”, засн. 1804 в Лондоні. Саме воно ініціювало створення Б.т. в інших країнах. Нині діяльність міжнародних […]

Бібліологія

сукупність знань про Біблію, яка має церковно-дидактичний характер. Термін Б. вживається також для позначення біблієзнавчих предметів у реліг. навч. закладах. Головащенко Сергій.

Біблія

(з грецьк. biblia – книги) – священна книга христ. та іуд. (Старий Завіт). Виникла протягом 1 тис. до н.е. та 1-2 ст. н.е. шляхом відбору, редагування та канонізації текстів, які іуд., а пізніше христ. традиції вважали богодухновенними. Складається з 2-х частин – Старого Завіту, визнаного іуд. та христ., та Нового Завіту – власне христ. частини […]

Біблія короля Якова

англ. текст Біблії, переклад якого з грецьк. мови був санкціонований королем Яковом І Стюартом і завершений у 1611. Здійснений на противагу катол. Вульгаті. Незважаючи на наявність архаїзмів, Б.к.Я. вважається класичним перекладом і донині поширена серед англомовних протестантів. Головащенко Сергій

Біблеїстика

(від грецьк. biblia – книги) – наук. аналіз і дослідження Біблії. має два основні напрями: раціональстичний та історичний. Раціоналіст. Б. займається дослідженням змісту, реального смислу біблійн. оповідей, виявленням суперечностей і різночитань біблійн. текстів. Бере свій початок від рим. філософа Цельса (2 ст.). Істор. Б. досліджує історію походження Біблії, її окремих книг і різних елементів біблійн. […]