Біоенергетика

1) Сукупність процесів перетворення енергії, які відбуваються в організмі і забезпечують його життєдіяльність. Біохімічна основа Б. – процес створення і розщеплення АТФ з виділенням енергії, необхідної для всіх видів роботи в живих організмах – від скорочення м’язових волокон до синтезу білка; 2) Розділ біологічної науки, який вивчає механізми і закономірності формування, трансформації, накопичення і розподілу […]

Біс

давньоєгип. бог танців і веселощів. Зображався у вигляді потворної людини, покритої шкірою пантери, з пучком пір’я на голові, вухами на тім’ї і з великими очима. В християнстві, іудаїзмі, ін. релігіях Б. – злий дух, що мучить людей і тварин. Давньорусьська літературна і народнопоетична традиція вважає Б. одним із багатьох втілень Сатани – головного богоборця. Згідно […]

Бабій Михайло

Михайло Бабій к.філос.н., провідний науковий співробітник Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, правологія релігії, філософсько-правові та релігієзнавчі аспекти свободи совісті, свободи релігії і толерантності; проблеми державно-конфесійних відносин; функціональність релігії, релігійний фактор у суспільно-політичному бутті людей. Наукові здобутки: хоч і відноситься до релігієзнавців старшого покоління, але його характеризує завжди сучасність наукового мислення й оцінок релігійних процесів як […]

Бабизм

сект. вчення і соц.-політ. рух, що виникли в Ірані в 40-50-х рр. 19 ст. Засновник Б. Алі Мохамед за прізвіськом Баб (араб. – “ворота”) проповідував близьке пришестя Махді (месія у мусульман-шиїтів) і замість Корану та шаріату виклав своє бачення релігії в книзі “Беян” (араб. – “Одкровення”). Б. пропагував скасування приватної власності, створення держави, де всі […]

Баптизм

(від грецьк. baptizo – занурювати, хрестити у воді) – протестантський напрямок, що виник внаслідок розвитку пуританізму. На поч. 17 ст. в Англії незалежно один від одного виникають два різновиди Б. В 1609 англійські індепенденти, які переселилися в Амстердам і в 1611 повернулися назад, утворили общину загальних баптистів, що поділяла погляди арміанців. Але цей різновид Б. […]

Баптизм в Україні

одна з найпоширеніших протестантських течій. Перші баптисти, які дотримувалися осібного (партикулярного) баптизму, були окрещені на р.Інгул в 1864 в Єлизаветградському повіті Херсонської губернії з числа німецьких поселенців. У 1867 в селах Карлівка і Любомирка того ж повіту ними були організовані перші баптистські громади. Виникненню баптистських громад у Таврійський губернії передувала діяльність в селах Ново-Василівка та […]

Баранович Лазар

(1620-1693) – православний церковний діяч, письменник. На поч. 40-х 17 ст. – наставник Київської колегії, з 1650 – ректор, ігумен Братського училищного монастиря. З 1657 – чернігівський єпископ з осідком у Новгород-Сіверському. Певний час був місцеблюстителем київської митрополичої кафедри. Проводив складну і не завжди послідовну політику збереження незалежної православної церкви в Україні. Організував нові монастирі, […]