Вах Іоахім

(1898-1955) – нім. релігієзнавець. Будучи (з 1945) професором історії релігії Чікагського ун-ту, В. чимало зробив для розвитку і становлення соціології релігії як важливої галузі релігієзнавства. Основна його праця “Соціологія релігії” (1944). Послідовник Р.Отто. Джерело релігії вбачав у безпосередньому зв’зку людської душі з Абсолютом. Стверджував, що соціум формує лише інституційні форми релігії. В. розробив класифікацію форм […]