Внутрішний світ

філософське поняття, що охоплює психічне життя людини, свідомість, духовність особистості. В.с. є протилежністю зовнішнього світу, сукпності предметів, явищ, процесів, що існують поза свідомістю особи. В.с. являє собою творче відображення зовнішнього світу в ідеальній формі. В реліг. розумінні В.с. – душа людини, дана богом, вічна, яка продовжує життя після смерті тіла в потойбічному світі або в […]