Вільні дослідники Святого Письма

реліг. напрям, започаткований “Дослідниками Біблії” в 19 ст. у США. Заперечують вчення про Трійцю, Христа вважають першим створінням Бога. На їх думку, людська душа смертна до воскресіння в час настання царства Божого. В Галичині поширились на поч. 20 ст. За радянської влади громади В.д.С.П. діяли нелегально. Зареєстровані в 1993, поширені у Львів. обл., Ів.-Франківську, Луцьку, […]

Вільнодумство

ідейна течія в духовному житті суспільства. В. визнає право людини на свободу мислення, критичне ставлення до існуючих порядків і поглядів. Термін В. з”явився у боротьбі з релігійною нетерпимістю, догматизмом і авториритаризмом релігії, тобто як антирелігійна течія суспільної думки. Вперше його вжив англ. деїст А.Коллінз (1676-1729), який вважав, що найкращий шлях до істини знаходиться у вільнодумстві. […]

Вільнодумство народне

основане на практиці повсякденного життя, наївно-реалістич. сприйнятті світу ставлення народних мас до релігії. Свідчення про В.н. дає не лише усна народна творчість, а й рукописні твори народного вільнодумства, графіті, тобто надписи і малюнки на стінах культових будівель. Особливістю В.н. є те, що в ньому антиклерикалізм, індиферентизм і скептицизм щодо релігії виступає не як світоглядно окреслена […]