Віппер Роберт Юрійович

(1859-1954) – російський і радянський історик, автор монографій і підручників з історії античності, середніх віків та нової історії. Особливе місце в його творчості посідають праці з історії раннього християнства. Аналізував історію раннього християнства як специфічне породження духовно-політичного розвитку греко-римського світу 4. 0Його праці: “Виникнення християнства” (1918), “Виникнення християнської літератури” (1946), “Рим і раннє християнство” (1954). […]