Давньоєгипетська релігія

система політеїстичних вірувань і культів народів Давнього Єгипту, що формувалась у 6-4 тис. до н.е. У кожній області (номі) Єгипту були свої пантеони та культи богів, втілених у небесних світилах, камінні, деревах, звірях, птахах, зміях і т.д. Пізніше місцеві божества групуються у вигляді тріад на чолі з богом-деміургом (фіванська тріада – бог сонця Амон, його […]

Давньоіндійська релігія

сукупність релігійних поглядів та обрядів, що виникають у ІІ тис. до н.е. в середовищі т.зв. індоаріїв. Виділяють ведичну та брахманську доби становлення Д.І. Ведична доба характерна створенням т.зв. Вед – священних книг, де описуються пантеон богів, важливі сторони ритуалу та обрядовості. Весь пантеон складається з 33 богів (хоча згадуються й інші числа), які діляться на […]

Давньоіранська релігія

зороастризм, парсизм; дуалістична релігія, що виникла в 10-7 ст.ст. до н.е. Поширювалась в Срд. Азії та Азербайджані. Її засновником вважають пророка Заратустру (Зороастра), якому приписують створення Гат – найстародавнішої частини священної книги – Авести і об’єднання основних релігійних уявлень стародавніх персів. Основна ідея Д.р. міститься у визнанні боротьби двох існуючих сил – Ахурамазди (уособлює світло, […]

Давньогерманська релігія

система політеїстичних вірувань і культів племен стародавніх германців, що жили у Центр. Європі, Скандинавії, Англії, Ісландії. Д.р. має дві лінії: західногерм. і скандинавську, з яких остання найбільш повно дійшла до нашого часу. Має чимало спільного з віруваннями індоєвроп. народів. Малочисленні дані про міфологію та вірування західних германців зосереджені в основному у Тацита (1 ст. н.е.) […]

Давньогрецька релігія

система політеїстичних вірувань і культів племен та народів Стародавньої Греції в період виникнення й розвитку рабовласницького суспільства. Характерними особливостями Д.р. були уособлення й одушевлення явищ природи (анімалізм), пов’язані з ними людиноподібні боги та тлумачення їхньої поведінки за допомогою міфів. Все, що оточувало стародавніх греків, за їхніми уявленнями, було заселене божествами. Особливою шаною у греків стародавньої […]

Давньокитайська релігія

система стародавніх народних культів і шаманських вірувань, релігійних уявлень народів Китаю. Д.р. реконструюється за фрагментами стародавніх історичних та філософських творів, створених у 14 ст. до н.е. – 1 ст. н.е. Одна з відмінних рис Д.р. – історизація (евгемеризація) міфічних персонажів, які під впливом раціоналістського конфуціанського світогляду дуже рано почали трактуватись як реальні діячі глибокої старовини. […]

Давньоримська релігія

система політеїстичних вірувань і культів рабовласницького сусп. з елементами релігійних уявлень епохи родового ладу римської громади. Д.р. значною мірою відображена у римській міфології, яка в свою чергу зазнала величезного впливу грецької. З утворенням класів і держави боги Д.р. (їх було близько 30) стали загальнодержавними, не пов’язаними з певною територією. Найвищим серед держ. богів, що уособлював […]

Давньоукраїнська релігія

вірування і культи слов’янських племен, що мешкали в основному в межах сучасної України, та політеїстичні вірування формованого українського етносу. Праісторією Д.р. є так зване поганське язичництво (від лат. pagus – село), яке виводить свої витоки ще з глибин індоєвропейської культури і в східнослов’янській та ранньоукраїнській міфології представлене образами добрих і злих духів – упирів, берегинь, […]