Драгоманов Михайло Петрович

(1841-1895) – визнач. україн. громад. діяч, публіцист, вчений. Один з родоначальників вітчизн. світського релігієзнавства. Релігію розглядав як явище духовної культури, продукт культурно-історич. процесу. Виникнення релігії пояснював гносеологіч. та соціальними чинниками. Особливу увагу приділив ролі релігії і церкви в історич. розвитку людства, в нац. поступі України. Негативно оцінював діяльність окремих конфесій, особливо в нац., просвітн., державотворч., […]

Древс Артур

(1865-1935) – нім. історик і філософ, спеціаліст з історії раннього християнства. З позицій пантеїзму Д. виступив проти християнства, стверджуючи віру в несвідомий божественний дух. Схиляючись до міфологічної школи, Д. доводив неісторичність Ісуса Христа, Діви Марії, апостола Петра тощо. Створення Євангелій датував 2 століттям. Гностицизм Д. вважав важливим джерелом християнства. Глушак Анатолій

Друїди

служителі реліг. культу у кельтів. Займалися відправленням реліг. обрядів та жертвоприношенням. Складали третю, найвищу групу кельтських жреців (перша – вати (віщуни), друга – барди (поети, які прославляли богів)). Мали абсолютну владу і були наділені правом виносити покарання, найтяжче з яких – заборона на участь у реліг. обрядах. Д.- носії культури і духовності, які увібрали багатовіковий […]

Другого Єрусалиму концепція

спроба обгрунтувати перенесення духовного центру християн. світу з Єрусалиму у Київ і перетворення останнього у світовий реліг. центр. Грунтується на старозавітних ідеях про зміну світових царств. Популярності Д.Є.к. в Україні срияло висвячення у 1620 Єрусалимським патріархом Феофаном української православної ієрархії, що по-суті відродило тут православну Церкву. Д.Є.к. знайшла певне відображення у творчості Й.Борецького, П.Могили, Ф.Прокоповича. […]

Друзи

(араб. ад-дурузия) – послідовники одного з напрямів ісламу, поширеного на Близькому Сході (Ліван, Сірія, Ізраїль, Йорданія). Рух Д. виник у Єгипті за халіфа династії Фатимідів аль-Хаким бі-Амр Аллага (996-1021), який проголосив себе кінцевим втіленням Бога. Після загадкового зникнення Аль-Хакима віра в його майбутнє пришестя поширилася в горах Лівану та Антилівану, де склалась перша спільнота Д. […]