Дюркгейм Еміль

(1858-1917) – франц. соціолог, послідовник О.Канта, релігієзнавець. Розглядав суспільство як особливу духовну реальність, що грунтується на загальнозначимих “колективних уявленнях”, різновидом яких і є релігія. Ці уявлення й породжує суспільне середовище. Обов’язковим і основним елементом будь-якої релігії вважав культові обряди тотемізму; вони, на думку Д., стали основою різних релігій. Д. розумів релігії як обожнення суспільства, поклоніння […]