Душпастирство

християнська форма опіки вірних, яка базується на євангельському вченні Верховного Пастиреначальника Ісуса Христа: ” Я пастир добрий: пастир добрий життя своє покладає за овець” (Ін 10:11). Душпастирство значно відрізняється від інших форм і способів служіння Господові, оскільки потребує безпосередннього спілкування і навіть духовно-інтимного контакту з пастиря і пасомого чада, що зумовлено особливістю наставництва і підтримки. […]

Дхаммапада

(палі, досл. – “шлях вчення”) – найбільш відомий текст палійського канону Тіпітака (“Три корзини”). Д. містить 423 найбільш важливих висловів з різних текстів Тіпітаки, які поділені на 26 розділів. В них йдеться про основні положення будд. етики. Згідно з традицією, Д. містить все вчення Будди і осягається в першу чергу серцем, а не розумом. Д. […]

Дхарма

(санскр.), дхамма (палі) – надзвичайно важливий термін не лише буддизму, а всієї інд. філософії. Можна виділити 5 груп основних значень терміна Д.: 1) доктрина, вчення; в буддизмі – вчення Будди; 2) правило; правильна поведінка, справедливість, закон; 3) умова, причина; 4) феноменальне; Д. як наслідок; світ – це прояв закону; 5) вища реальність – спалахи психо-фізичної […]

Дьюї Джон

(1859-1952) американський філософ, психолог, педагог, соціолог, релігієзнавець. Засновник чікагської школи прагматизму, яка діста назву “інструменталізм” та “гуманістичний натуралізм”. В галузі соціальної філософії Д. виступав з ліберальних позицій, захищаючи принципи індивідуалізму. Єдиною існуючою реальністю вважав досвід, який ототожнював з життям, включаючи в нього всі явища навколишнього світу і різноманітні стани індивіда. Релігія, за Д., є ідейною […]

Дюркгейм Еміль

(1858-1917) – франц. соціолог, послідовник О.Канта, релігієзнавець. Розглядав суспільство як особливу духовну реальність, що грунтується на загальнозначимих “колективних уявленнях”, різновидом яких і є релігія. Ці уявлення й породжує суспільне середовище. Обов’язковим і основним елементом будь-якої релігії вважав культові обряди тотемізму; вони, на думку Д., стали основою різних релігій. Д. розумів релігії як обожнення суспільства, поклоніння […]