Еманація

(від лат. emanatio – витікання, сходження) – у давньогрецьк. філософії означає витікання нижчих форм буття з буття вищого. Тлумачення цього терміну у представників різних філософських течій мало специфічну спрямованість. Неоплатонізм поєднав вчення про Е. з теологією. Таку інтерпретацію Е. продовжили німецькі містики середньовіччя (Й.Екхарт, Я.Бйоме та їхні послідовники). У деяких представників ранньої схоластики (І.С.Ериугена), та […]