Епістемологія релігії

(від грецьк. episteme – знання і logos – слово, вчення) – розділ філософії релігії, в якому висвітлюються питання пізнавального змісту релігії. Е.р. вивчає можливості пізнання релігії й пізнання її форм, джерела і способи виправдання реліг. знання, критерії істинності останнього, когнітивність реліг. істини як такої. В дослідницькій літературі поряд з терміном Е.р. набуло вжитку поняття “гносеологія […]

Епітимія

(грецьк. epitimion – кара, покарання) – морально-виправний захід у православ’ї і католицизмі, накладається на мирян, ченців і пастирів як кара за порушення церковних приписів і канонів. Призначається священиком-духівником, інколи добровільно приймається самим віруючим. Види покарань: довготривала молитва, посилений піст, земні поклони перед іконою або хрестом і т.і. Філоненко Микола