Еротичні культи

ситема реліг. вірувань і обрядів, пов’язаних з міжстатевими стосунками, яка включає: статеву магію, фалічні куьти, різні види реліг.-статевих заборон, віру у статеві зв’язки людей з духами і богами, культ богів і богинь кохання і шлюбу, реліг. проституцію і т.ін. Деякі дослідники відносять Е.к. до ранніх форм релігії. В Е.к. так чи інакше відображаються нормальні чи […]