Есхатологія

(від грецьк. eschatos – останній, logos – вчення) – релігійне вчення про кінцеву долю людства і світу. Е. сподівання мають місце в іудаїзмі, християнстві, ісламі і будизмі. Складовими частинами Е. є уявлення про царство Боже на землі, про антихриста, воскресіння мертвих, страшний суд, рай, пекло і т.п. В сучасних умовах Е. стала однією з провідних […]