Етика християнська

християнсько-богословське вчення про мораль, яке засновується на моральних принципах і нормах Біблії, головним чином Нового Завіту. Наріжним каменем в системі Е.Х. є моральні заповіді Нагірної проповіді і головна з них – християнська любов. Важливе місце відводиться і заповідям Декалогу. Основні ідеї Е.Х. базуються на вченні про добро і зло, гріх і спокуту, Божу благодать, про […]

Етноконфесійність

специфічні характеристики реального фунціонування релігійних феноменів за ознакою етнічної (національної) та віросповідної приналежності індивідів, що з необхідністю тягне за собою їх певну консолідацію у певних організаційних формах. При тривалому існуванні такі форми здатні до самовідтворення з конституюванням особливого етносоціального організму, в якому процеси інкультурації й акультурації проходять найбільш автентично та інтенсивно (напр.,творення мусульманської умми), що […]

Етноконфесійна спільнота

окремішні макроодиниці суспільного поступу з ознаками потестарної спільноти, які внаслідок історично довготривалої дії релігійних, політичних етнокультурних, суспільно-ціннісних та інших чинників утворили відносно окремий етносоціальний організм з провідною і вирізняючою етноконфесійною характеристикою. Специфіка взаємовпливу етнічних та релігійних чинників класифікується за типовими результатами внаслідк їх синтезу. Висока ступінь їх взаємопроникнення і реальний вияв релігійних характеристик як етнічних […]

Етноконфесійна спільнота (група)

окремішні макроодиниці суспільного поступу з ознаками потестарної спільноти, які внаслідок історично довготривалої дії релігійних, політичних етнокультурних, суспільно-ціннісних та інших чинників утворили відносно окремий етносоціальний організм з провідною і вирізняючою етноконфесійною характеристикою. Специфіка взаємовпливу етнічних та релігійних чинників класифікується за типовими результатами внаслідк їх синтезу. Висока ступінь їх взаємопроникнення і реальний вияв релігійних характеристик як етнічних […]

Етнос і релігія

поняття, що відображають взаємозумовлені, складні й суперечливі, зв’язки національно-конфесійного буття. Хоча у виникнені і відтворенні реліг. вірувань етнічний фактор і відіграє важливу роль, навіть існують етнічні корені релігії, проте однакова конфесійність не є обов’язковою ознакою етнічної спільності. Світові і навіть національні релігії охоплюють різні народи. Етнічні зв’язки міцніші від конфесійних. Так, належність до християнства не […]