Жрецтво

(від старослов. “жрети” – приносити жертву) – група людей, яка в політеїстич. релігіях виконує функції посередника між віруючими і надприродними силами, а також здійснює реліг. обряди. В первісних суспільствах культовою діяльністю займався старійшина роду або глава сім’ї. Потім ця функція перейшла до певної групи людей – гадалок, знахарів, колдунів, жреців та жриць, шаманів, які з […]

Жрецький кодекс

за термінологією представників т.зв. “документальної гіпотези (Г.Рейсс, К.Графф, К.Д.Ільген, Ю.Вельгаузен), одне з “елохістичних” джерел П’ятикнижжя (див. Елохіст). Вірогідно, містив історичний та ритуально-законодавчий матеріал і був написаний в срд. 1 тисячол. до н.е. для потреб іуд. громади. В процесі канонізації П’ятикнижжя Мойсея втратив своє значення. Проте опоненти “докум. гіпотези” (П.Фольц, Е.Мувінкель) піддають сумніву означений час написання […]