Жертва спокутна

реліг. обряд приношення дарів богам, духам, іншим потойбічним силам, метою якого є умилостивлення їх, прохання прощення за вчинки і думки, які вважаються гріховними. В християнстві смертні муки Ісуса Христа на хресті подаються як Ж.с. за гріхи людства і, зокрема, за першородний гріх Адама і Єви. Колодний Анатолій

Жертвоприношення

реліг. обряд, складовими якого є приношення дарів богам, святим духам, померлим предкам, які мають умилостивний або подячний характер. Притаманне практично всім релігіям, Ж. виникло ще в первісному суспільстві на фоні формування анімістичних вірувань і на основі звичаю залишати співродичам їжу, знаряддя, різне начиння тощо. В процесі ускладнення реліг. обрядовості Ж. обставляється спеціальними правилами, встановлюються Ж. […]

Живий Всесвіт

сукупність різнорідних концепцій, що виникли в античному світі шляхом трансформації архаїчних аніматизму, магічних уявлень під впливом філософської думки. В різних формах культури античності світ розглядався як вічний, живий та неподільний Космос, що керується єдиним законом, волею богів чи бога; людина вважалася органічною частиною Космосу. В “ослабленій” формі ідеї “Ж.В.” втілені в гілозоїзмі, що наділяв усю […]

Жидовілі

цим прізвиськом офіційна правосл. церква називала послідовників новг.-моск. єресі (70-і роки 15 ст.). Ж. заперечували церк. обряди, чернецтво, поклоніння мощам. Ж. переслідувалися як світською владою, так і церквою. Колодний Анатолій

Жрецтво

(від старослов. “жрети” – приносити жертву) – група людей, яка в політеїстич. релігіях виконує функції посередника між віруючими і надприродними силами, а також здійснює реліг. обряди. В первісних суспільствах культовою діяльністю займався старійшина роду або глава сім’ї. Потім ця функція перейшла до певної групи людей – гадалок, знахарів, колдунів, жреців та жриць, шаманів, які з […]

Жрецький кодекс

за термінологією представників т.зв. “документальної гіпотези (Г.Рейсс, К.Графф, К.Д.Ільген, Ю.Вельгаузен), одне з “елохістичних” джерел П’ятикнижжя (див. Елохіст). Вірогідно, містив історичний та ритуально-законодавчий матеріал і був написаний в срд. 1 тисячол. до н.е. для потреб іуд. громади. В процесі канонізації П’ятикнижжя Мойсея втратив своє значення. Проте опоненти “докум. гіпотези” (П.Фольц, Е.Мувінкель) піддають сумніву означений час написання […]