Звичай релігійний

організований згідно з нормами певного реліг. віровчення і реалізований віруючим у відповідності з ним стереотип поведінки. Якщо обряд виступає як сукупність спеціальних символіч. дій, то З.р. входить безпосередньо в систему практич. діяльності. З.р. пов’язаний тим чи іншим чином із дотриманням певних реліг. приписів і норм, що мають реліг. походження. Кожна етніч. спільність має, як правило, […]