Здоровий глузд

стихійно сформовані під впливом безпосереднього життєвого досвіду людей погляди і судження, які загалом відповідають дійсному порядку речей, правдиво відображають навколишній світ. Водночас З.г. містить в собі й передсуди, помилки та ілюзії, що сприймаються людьми у конкретну епоху як істинні знання. Здатний легко спростувати все те, що явно суперечить життєвому досвіду людей, він надає думці організованості, […]