Клерикал

(від лат. clericalis- церковний) – 1) представник церков. або світських кіл, що виступає за посилення ролі церкви в політ. і духовному житті сусп-ва, прихильник клерикалізації держави, школи, преси тощо; 2) представник церкви, який має духовний сан; 3) член клерик. політ. орг-ції (партії, об”єднання, спілки та ін.). Возняк Степан.

Клерикалізм

сусп.-політ. напрям, що домагається панування або посилення ролі церкви і духовенства в усіх сферах життя сусп-ва. К. характерний для різних етапів сусп. розвитку, але особливо зросла його активність з 19 ст. у зв”язку з появою комуніст. ідеології, ворожої до релігії і церкви. Як форма захисту від зазіхань на провідне місце церкви в сусп-ві, К. не […]