Константинів дарунок

складена за вказівкою Папи Миколи І його оточенням в срд. 8 ст. грамота, згідно якої Римський імператор Констянтин, нібито, в 4 ст. надав папі Сильвестру І і його наступникам верховну владу над Італією і західн, провінціями Римської імперії, визнавши цим перевагу папи над іншими владиками. Достовірність “К.д.” піддав сумніву Микола Кузанський, а його недостовірність обгрунтував […]

Константинопольська православна церква

автокефальна православна церква, якій традиційно відводиться перше місце в структурі вселенського православ’я. Утворилася в др. чверті 4ст. на базі столичної єпархії Візантійської Імперії з центром у Константинополі (Стамбул), що й обумовило провідне значення місцевого єпископа ( у православному світі він вважається “першим серед рівних”). З 451 К.п.ц. очолюється патріархом, влада якого на керівників інших автокефальних […]

Констанцький собор

собор, що відбувався з 1414 до 1418 у швейцарському м.Констанці. За рахунком, прийнятим в катол. церкві, – 16-й Вселенський. Скликаний з метою подолання “Великої схизми”. На відкритті К.с. було присутніх близько тисячі духовних осіб, імператор Сигизмунд і папа Іоан ХХІІІ (антипапа), який найважливішим питанням на соборі поставив боротьбу з єресями. Він розпочав процес Я.Гуса, який […]

Конституція церковна

документ віронавчального характеру, який затверджується на вселенських соборах. Так, на ІІ Ватиканському соборі були прийняті чотири К.ц., з яких три присвячені церк. реформам: догматич. конституція “Про Божественне откровення” (“Dei verbum”), догматич. конституція “Про св. літургію” (Sacrosanctum concilium”), догматич. конституція “Про церкву” (“Lumen gentium”). В К.ц. формулюються основні догматичні положення церкви і внесені до них зміни […]

Контестатор

(від англ. contest – заперечувати, виступати проти) – в релігії – священнослужитель або богослов, що відкрито висловлює свою незгоду з керівництвом церкви у певних догматичних, канонічних, соціально-етичних та ін. питаннях. Термін виник у християнстві, зокрема в катол., де в 70-х рр. 20 ст. зародився рух К. – священиків, опозиційно настроєних щодо римської курії. Філоненко Микола

Контрреформація

церк.-політ. рух у Зах. Європі 16-17 ст. організований папством і спрямований проти Реформації з метою відновлення своїх втрачених позицій. З особливою активністю в цей час католицизм вів боротьбу проти народних єресей – анабаптистів, антитринітаріїв, міллєнаріїв та ін. К. – це контраступ зах.-європ. феодалізму в реліг. формі. Основою програми К. стали рішення Тридентського собору (1545-1563), який […]

Конфірмація

(від лат. confirmatio – зміцнення) – 1) таїнство миропомазання в катол. церкві. На відміну від правосл., де обряд миропомазання здійснюється одночасно з хрещенням немовлят, К. проводиться єпископом в урочистій обстановці над дітьми 7-12 років у присутності їх батьків і родичів; 2) у протест. не має містичного смислу і являє собою публічний акт, що означає досягнення […]

Конфесіоналізм

(від лат. confessionalis – віросповіднний) – чітка (внутрішня і зовнішня) реліг. орієнтація, відданість певній конфесії. Проявляється в напрямі думок, дій, вчинків, поведінці, адекватних парадигмі, вимогам і нормам цього віросповідання, абсолютизації значущості його реліг.-моральних цінностей для долі людини, суспільства. Бабій Михайло

Конфесія

(від лат. confessio – визнання, сповідь) – приналежність до будь-якої Церкви, релігійної організації, яка має своє віровчення, культову практику та організаційну структуру К. іноді називають віросповіданням. Таке ототожнення неправомірне. В Україні, нарп., діють три самостійні православні церкви, які належать, з одного боку, до одного віросповідання, з іншого – до трьох різних конфесій (УПЦ, УАПЦ-КП та […]

Конфлікт релігійний

(від лат. conflictus – зіткнення) – поняття, яке характеризує процес зіткнення (ідеологічного, а часом і фізичного) реліг. груп, віруючих, окремих конфесій, церков. К.р. є один із видів соціальних конфліктів, постає як форма легалізації непереборимої суперечності в сфері міжконфесійних, внутрішньоцерковних відносин. Своєрідність К.р. – в їх причинній багатоаспектності: можуть виявляти себе як наслідок економічних, соціально-політичних негараздів […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757