Коран

(араб. аль-куран – досл. “те, що читають”) – священна книга мусульман. Вважається, що К. існує передвічно, зберігається в Аллаха, який передав його у вигляді одкровення Мухаммеду. К. ділиться на 114 розділів, які називаються сурами, кожна сура ділиться на аяти. Аят – це фраза чи фрагмент фрази. Мухаммед одержав перше Боже одкровення в місяці рамадан, тому […]

Кордоцентризм

(від лат. cor, cordis – серце) – реліг.-філос. концепція богопізнання, в якій центральне місце відводиться серцю як органу пізнання бога. В правосл. богослов’ї знайшла відображення у творах Максима Сповідника, Ісаака Сірина, Григорія Палами та ін. прибічників східно-християнської богосл. думки. Заперечуючи можливість раціонального осягнення божества, вони розглядали серце як єдиний засіб такого осягнення. У сучасних богословів […]

Кордоцентрична релігійність

не звикле поняття в системі релігійної мислі, але воно не чуже їй, бо, наприклад, у християнській релігійності кордоцентричність посідає фундаментальне місце. Кордоцентричність пов’язується з цариною серця віруючої людини, вона розвивається на почуттях любові, що є наріжним каменем для всього. Тут “люби Бога понад усе, а ближнього – як самого себе” букву закону перемагає або відсуває […]

Корейська баптистська церква

культурно-національне утворення в межах єдиного віровчення баптистів з центром у м.Хейвард (Каліфорнія, США). В 1993-94 в Україні зареєстровані громади в Києві (головна), Дніпропетровську, Миколаєві, Одесі, Харкові. Пастори – американці корейського походження проводять богослужіння корейськ. і рос. мовами. Організують курси для вивчення корейської мови. Орієнтуються на корейську діаспору в Україні, хоча до своїх громад приймають людей, […]

Корені атеїзму

це передумови об’єктивного характеру, які зумовлюють виникнення і відтворення атеїстичної свідомості і поведінки. Уже за умов первісного суспільства люди активно і плідно протистояли природі. Успіхи виробничо-перетворювальної діяльності людини, які відображають панування її над природними стихіями і свідчать про її можливості протистояти небажаному протіканню природних процесів, становлять соціальну К.а. Але виробнича діяльність людини грунтується на результатах […]