Лобовик Борис

Доктор філософських наук, професор Борис Олександрович Лобовик (1923-1999) народився в селі Матіївка на Сумщині. Середню школу закінчив в Батурині у 1941 році. У військове училище не попав із-за початку війни, а відтак мав військову службу. Після вчився на філософському факультеті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, працював у Товаристві поширення знань, працював в редакції часопису «Комуніст […]

Логії

висловлювання (речники), записи яких на папірусах були знайдені в 1897 і в 1904 в Єгипті. Хоч Л. і приписують Ісусу Христу, але серед них є такі, які частково або ж повністю не співпадають з традицією новозавітних Євангелій. Так, частина Л., знайдених в Оксиринсі, співпадає з гностич. Євангелієм від Фоми, частина – з Євангелієм іудео-християн. Записи […]

Логос

(від грецьк. logos – слово, думка, вчення, розум, сутність) – в більшості реліг. і філософ. вчень – божественний закон. Геракліт Ефеський, який ввів цей термін в філософію, під Л. розумів всезагальну (світову) закономірність, розумну основу світу. Стоїки в Л. бачили божество, розум, що виявляє себе у всіх речах і сприяє їх розвитку. Платон і Арістотель […]

Локаята

(від санскр. “лока” – світ) – давньоіндійське філософське вчення, що виникло приблизно в срд. 1-го тис. до н.е. Пов”язується з напівлегендарним мислителем Бріхаспаті. Жодного твору Л. не збереглося, тому підставою для вивчення цієї школи є уривки її доктрин, що зустрічаються в працях інших індійських філософів. Л. скептично ставиться до брахманізму і будь-якої догматичної релігії взагалі. […]

Лоларди

народні проповідники, прихильники однієї із ранніх селянсько-плебейських єресей в катол. Вперше з’явились на поч. 14 ст. в Анверпені (Англія). Критикували духовенство, вимагали ліквідувати монастирі, домагались секуляризації церковного майна і земель, відміни церк. десятини. Відіграли важливу роль в підготовці повст. Уота Тайлера 1381 в Англії, а також Реформації. Гонимі і скасовані інквізицією. Л. є попередниками чеських […]