Людина

природна і суспільна істота, яка є продуктом розвитку матеріального світу і, водночас, суб’єктом історичної творчості та культури. Специфічні атрибути Л. – її практично-перетворювальна діяльність, суспільні відносини і свідомість як система вироблених знань, закріплених у мові. Вирішальним кроком у розвитку Л. як особистості стало виділення індивіда із жорстко регламентованих зв’язків родової общини – передумова вибору певних […]

Людина і світ

щомісячний релігізнавчий журнал. Почав виходити на базі товариства “Знання” України з жовтня 1960 під назвою “Войовничий атеїст”. Змінив назву в 1965. За радянського часу журнал мав переважно атеїстичну зорієнтованість. З вересня 1990 в житті “Л.і с.” відбулися значні зміни, журнал став релігієзнавчим. Змістовною основою його стали загальнолюдські цінності, гуманізм. Колодний Анатолій.