Ладан

ароматична смола, якою кадять під час богослужіння. Використовується у різних культах як для викурювання злих духів, так і для воскурення фіміаму богам. Л. добувають із тропічного дерева босвелії. Колодний Анатолій

Ладанка

1) мішечок з ладаном або якимсь талісманом, які віруючі люди носять на шиї разом з хрестиком з метою відігнати “злих духів”, уберегтися від нещасття; 2) курильниця перед кіотом. Колодний Анатолій

Ладовірство

одна з течій українського рідновірства, яка не одержала широкого організаційного оформлення. В основу Л. лягла розроблена О.Шокалом концепція Українського Світу як духовно-природної, гео-етнічної цілісності. Значну роль у формуванні вчення Л. відіграють праці Ю.Шилова, в яких викладаються ті знання про Всесвіт, якими володіли наші предки в Україні доісторичної доби. Ідеї Л. з 1992 пропагує журнал “Український […]

Лама

(від тибетськ. – вищий, небесний) – спочатку так називалися вищі ієрархи ламаїстської церкви в тибеті, опісля – всі буддистські ченці в Монголії, Бурятії, Туві, Тибеті. Серед лам існує чітка субординація: суворістю чернечих обітниць вони поділялись на вищих – гелун, середніх – гецул та нижчих – баньді. Реліг. диференціації відповідала соціальна, що була підкріплена матеріальною, майновою […]

Ламаїзм

один з організаційно незалежних різновидів махаяністського напряму в буддизмі, що склався в Тибеті в 7-14 ст. внаслідок проникнення сюди махаяни і тантризму, поєднання їх з релігією тибетців бон-по (форма шаманізму). Засновником Л. є тибетський лама Цзон-каба (кін. 14-поч.15 ст.). В 16 ст. Л. поширюється серед монголів, а в 17 ст. проникає на територію Росії, де […]

Латеранські угоди

угоди, підписані 1929 в Латеранському палаці (Рим) між Ватиканом (папою Пієм 11) та італ. урядом Муссоліні. Складається з основної угоди, конкордату і фінансової конвенції. Згідно з основним договором, визнавалась під іменем “Місто Ватикан” незалежна і суверенна церк. держава. Римо-катол. релігія визнавалась “єдиною держ. релігією”. Конкордат визначав права та привілеї катол. церкви в Італії, відносини між […]

Латинізація

цим терміном у 17-19 ст. православні ортодокси, прибічники візантійської культури і церковнослов’янської традиції намагалися означати негативний вплив латинської культури, західної християнської традиції на слов’янські народи. Латинська культура в умовах вигасання значення в Україні візантійсько-церковної культури (16 ст.) притягувала провідні верстви українського народу, Латинська мова нарівні з грецькою і слов’янською була мовою освіти, науки. Міжцерковна боротьба […]

Леві-Брюль Люсьєн

(1857-1939) – франц. соціолог, етнолог і релігієзнавець, послідовник Е.Дюркгейма. Розвинув оригінальну концепцію духовності первісної людини як комплексу мислення, що мало колективний характер і формувалося первісним соціальним середовищем. Головними елементами цього комплексу вважав мову, мораль і релігію. Релігія, на думку Л.-Б., виникла внаслідок існування у первісних людей дологічного мислення, яке глибоко відмінне від мислення сучасних людей […]

Левіти

представники давньоєврейськ. коліна (роду) Левіт, які мають співслужити когенам під час здійснення ними обряду благословення богомольців. Це звання і обов’язок є спадковими. Єленський Віктор