Лоларди

народні проповідники, прихильники однієї із ранніх селянсько-плебейських єресей в катол. Вперше з’явились на поч. 14 ст. в Анверпені (Англія). Критикували духовенство, вимагали ліквідувати монастирі, домагались секуляризації церковного майна і земель, відміни церк. десятини. Відіграли важливу роль в підготовці повст. Уота Тайлера 1381 в Англії, а також Реформації. Гонимі і скасовані інквізицією. Л. є попередниками чеських […]

Лука

згідно з христ. переказом, послідовник і сподвижник апостола Павла, лікар за фахом. Церковно-богословська традиція вважає його автором одного з 4 канонічних євангелій і новозавітної книги “Діяння святих апостолів”. Філоненко Микола

Лукман Томас

(н.1927 – Югославія) – професор соціології ун-ту в Констанці (ФРН), відомий релігієзнавець, соціолог релігії. Соціологічні рефлексії реліг. феномену проводив в контексті феноменологічного знання соціології. Активно співпрацював з П.Бергером. Основна праця Л. з соціології релігії “Проблеми релігії в сучасному суспільстві” (1963). Центральне поняття в його концепції релігії – “трансцендентування” (тобто вихід за межі біологічного існування людини). […]

Лурд

(Lourdes) – невеличке місто у Франції. Славу йому принесла Бернадетта Субір, яка, нібито, в свої 14 років у 1858, збираючи в лісі хмиз, зустріла Богородицю. На протязі двох місяців Мати Божа, згідно її розповідей, приходила до неї ще 19 разів. На місці явлення Богородиці була побудована церква. Вода з лурдського джерела оголошена цілющою. Л. є […]

Львівська Богословська Академія

навчальна інституція УГКЦ, яка розпочала свою роботу з 1994. Має два відділення – підготовки і перепідготовки. При Академії працює Інститут історії церкви, Інститут неолатиністики (останній нині укладає латинсько-український словник). Передбачено створення Інституту родини та Інституту термінології і перекладів. Колодний Анатолій

Львівське братство

релігійно-національна організація українських православних міщан, що існувала при Успенській церкві у Львові з 15 до поч. 18 ст. Найстаріше з українських братств. Перша згадка в істор. джерелах 1463. Л.б. відігравало значну роль у боротьбі проти польсько-шляхетської агресії, національних та релігійних утисків на зх.-укр. землях. За новим статутом 1585, затвердженим антіохійським патріархом, вступ у Л.б. був […]

Любов до ближнього

християнська заповідь, пов’язана з утвердженням в житті зразків християнського людинолюбства. Християнство пропонує два варианти відповіді на питання: хто є ближнім? В одному випадку ближні – це родичі, одновірці. В іншому – всі без винятку люди, бо Бог для всіх один і всі беруть свій початок від однієї людини. Саме тому над заповіддю Л. до б. […]

Людина

природна і суспільна істота, яка є продуктом розвитку матеріального світу і, водночас, суб’єктом історичної творчості та культури. Специфічні атрибути Л. – її практично-перетворювальна діяльність, суспільні відносини і свідомість як система вироблених знань, закріплених у мові. Вирішальним кроком у розвитку Л. як особистості стало виділення індивіда із жорстко регламентованих зв’язків родової общини – передумова вибору певних […]

Людина і світ

щомісячний релігізнавчий журнал. Почав виходити на базі товариства “Знання” України з жовтня 1960 під назвою “Войовничий атеїст”. Змінив назву в 1965. За радянського часу журнал мав переважно атеїстичну зорієнтованість. З вересня 1990 в житті “Л.і с.” відбулися значні зміни, журнал став релігієзнавчим. Змістовною основою його стали загальнолюдські цінності, гуманізм. Колодний Анатолій.

Лютер Мартін

(1483-1546) – ідеолог бюргерської Реформації в Німеччині, один із засновників лютеранства. Колишній чернець, доктор теології, натхненник реформи середньовічної церкви. В 1517 опублікував (у Віттенберзі) 95 тез, спрямованих проти практики індульгенцій, претензій кліру на посередницьку роль між людиною і Богом. Після офіційного розриву з церквою – центральна фігура антицерковної опозиції в Селянській війні. В серії праць […]