Митра

1) давньо-іранський бог небесного світу і Сонця, чистоти й правди. У ведичний період М. вшановувався і в давн. Індії. Спочатку в давн. Ірані його зображали двополим, потім – богинею, яку Геродот співставляв з грецьк. Афродитою. Пізніше М. став чоловічим божеством. В зороастризмі і в маздеїзмі М. відігравав другорядну роль. В Зенд-Авесті він подається як один […]

Митрополит

(від грецьк. metropolites – букв. людина з головного міста) – вищий духовний сан у правосл. та деяких інших церквах. У церквах з патріаршою системою управління – другий після патріарха чин в церковній ієрархії. В православ’ї призначається патріархом і синодом. Філоненко Микола