Мінарет

вежа біля мечеті, з якої муедзін оголошує азан – заклик до молитви. Біля мечеті може бути декілька М. Існують два типи М. – круглі та прямокутні в перерізі. Лубський Володимир

Мінеї Четьї

збірники життєописів святих, інших агіографічних та релігійно-повчальних текстів, сформовані по місцях (тому – мінеї) на весь церковний рік і призначені переважно для позабогослужбового читання (звідси – четьї). Поширені у правосл., катол., греко-катол. церквах. Ідея написання житій святих за певними канонами запозичена вітчизняною церквою у Візантії. Відомі М.Ч., написані Метафрастом, Сурієм, ченцями-балландистами, митрополитом Макарієм, П.Скаргою та […]

Мінея

(від грецьк. minaia – місяць) – богослужбова книга, що містить служби (молитвослов’я) Господським, Богородичним святам, а також конкретним святим за днями та місяцями церковного року. Існують М. місячні, загальні та святкові (трефології). Включають стихири, канони, кондаки, ікоси. В східнохрист. богослужбовій практиці утвердилися з 11 ст. Климов Валерій