Міжнародне Товариство Свідомості Крішни

модернізований варіант однієї з гілок вішнуїзму – релігії чайтанітів. Утворення МТСК як спільности віруючих за межами Індії припадає на середину 60-х рр. 20 ст. і пов’язане з ім’ям його засновника – А.Ч. Бхактіведанти Свамі Прапхупади (1896-1977). Лідери МТСК стверджують, що воно являє собою універсальний релігійно-культурний рух, метою якого є: пропаганда ведичного знання ( космологічних, антропологічних, […]

Міжнародний гуманістичний і етичний союз

організація секулярних вільнодумців, створена в Амстердамі у 1952 науковими та мистецькими колами західної інтелігенції. МГЕС має представництво при ЮНЕСКО. Активісти і численні часописи МГЕС ведуть широкий просвітницький діалог з релігією навколо проблем реального гуманізму і утвердження цінностей світської моралі. Релігієзнавці відмічають позитивну роль МГЕС щодо секуляризації в духовній галузі, його миротворницької діяльності і відстоюванні демократичних […]

Міланський едикт

за свідченням Євсевія, едикт виданий у 313 в Медіолані (суч. Мілан) римськими імператорамиспівправителями Констянтином і Лікінієм. Якщо едикт імператора Галерія у 311 лише толерував існування християн, то М.е. поклав край їх переслідуванням і встановив паритет усіх релігій в державі. М.е. проголошував свободу віросповідання, рівність всіх релігій, а також регулював майнові і громадські права християн як […]

Мілленарії

(від лат. millenium, грецьк. chilioi – досл. “тисяча”) – реліг. групи, переважно христ., об’єднані вірою у тисячолітнє царство Боже на Землі, пов’язане з другим пришестям Христа. В епоху середньовіччя та Реформації рухи М. набували соціального та антицерковн. спрямування (гусити, амальрикани, анабаптисти). Радик. аспект, однак, не мав розвитку; головним напрямком стали есхатологічні сподівання (пізні анабаптисти, менноніти, […]

Мінарет

вежа біля мечеті, з якої муедзін оголошує азан – заклик до молитви. Біля мечеті може бути декілька М. Існують два типи М. – круглі та прямокутні в перерізі. Лубський Володимир

Мінеї Четьї

збірники життєописів святих, інших агіографічних та релігійно-повчальних текстів, сформовані по місцях (тому – мінеї) на весь церковний рік і призначені переважно для позабогослужбового читання (звідси – четьї). Поширені у правосл., катол., греко-катол. церквах. Ідея написання житій святих за певними канонами запозичена вітчизняною церквою у Візантії. Відомі М.Ч., написані Метафрастом, Сурієм, ченцями-балландистами, митрополитом Макарієм, П.Скаргою та […]

Мінея

(від грецьк. minaia – місяць) – богослужбова книга, що містить служби (молитвослов’я) Господським, Богородичним святам, а також конкретним святим за днями та місяцями церковного року. Існують М. місячні, загальні та святкові (трефології). Включають стихири, канони, кондаки, ікоси. В східнохрист. богослужбовій практиці утвердилися з 11 ст. Климов Валерій

Місіонерство

(від лат. missio – відсилання, доручення) – поширення представниками релігійних організацій своєї віри серед населення, яке сповідує іншу. Найбільшого розвитку набуло у християнстві. Як форма релігійної діяльності виникає від часів раннього християнства. В катол. церкві М. пов’язується із християнізацією “варварських” держав Європи, хрестовими походами, колонізаційними загарбаннями в Африці і Америці у 16 ст., діяльністю чернечих […]