Нунцій

(від лат. nuntius – вісник) – постійний дипломатичний представник (посол) Апостольської Столиці в державі, з якою остання підтримує дипломатичні відносини. У ряду країн Н. є дуайєном (старійшиною) дипломат. корпусу. Н. здійснює також нагляд за діяльністю кат. церкви у країні його перебування. Апостольським нунцієм в Україні з 1992 є архієпископ Антоніо Франко. Яроцький Петро