Нью ейдж

(від англ. new age – новий вік) – світогляд., в т.ч. реліг., рух, що виник у 80-х 20 ст., в основі якого лежить ідея “нового віку” – якісно ін. періоду в розвитку людства на відміну від попереднього – невдалого, “пропащого” в багатьох відношеннях. Сама ідея “Н.е.” – не нова. Вона вкорінена в давн. реліг. і […]