Онтологізм

принцип православної філософії, який утверджує магізм світу, обо теоцентризм його буття. Див. також Теоцентризм. Сарапін Олександр.

Онтологія релігії

(від грецьк. ontos – суще і logos – слово, вчення) – розділ філософії релігії, в якому висвітлюються питання сутності феномену релігії та питання змістовного наповнення форм вияву останньої. Предметом вивчення О.р. слугують різноманітні теорії, в яких розкриваються питання сутності релігії, її витоків, питання про природу Бога і характер божественного буття тощо. Звідси, основні завдання О.р. […]