Осібні (партикулярні) баптисти

переважаюча за численністю послідовників течія в баптизмі. Громади О.б. виникли в 30-х рр. 17 ст. в Англії. О.б. суворо дотримуються кальвіністського вчення про абсолютне напередвизначення, згідно якого Бог з самого початку визначив одних людей для вічного спасіння, інших – до погибелі. О.б. чітко розмежовують людей обраних і необраних, до причастя допускають лише тих, хто “духовно […]