Папа Римський

(від грец. papas, лат. papa- батько, наставник, вихователь) – глава катол. церкви і верховний правитель державиміста Ватикан. Повний титул П.Р.: епископ Риму, намісник Ісуса Христа, намісник князя апостолів, верховний понтифік вселен. церкви, патріарх Заходу, примас Італії, архієпископ і митрополит Рим. провінції, монарх держави-міста Ватикан, раб рабів божих. Обирається конклавом – зборами кардинальської колегії – пожиттєво. […]

Паперть

підвищений майданчик або ганок перед входом у христ. храм. У перші віки християнства була місцем, де знаходилися ті віруючі, які прийшли для покаяння, а також басейн, у якому вони омивали обличчя і руки. Філоненко Микола

Папоцезаризм

намагання Західної, Римської церкви в особі пап здійснювати владу в церкві і одночасно над світськими володарями. Активним проповідником П. був папа Григорій VІІ (1073-1085), який сформулював його засади: Римська церква заснована Христом і є непогрішною; римський папа може позбавляти влади єпископів і відновлювати їхню владу; папа вищий всіх земних володарів, він може позбавляти влади імператорів, […]

Папство

інститут вищого керівництва катол. церквою, її релігійний центр. Склалося в період занепаду Рим. імперії на базі римського єпископату в 5 ст. В 756 франкський король Пипін Короткий за допомогу, надану, йому папою (так з 4 ст. почали називати себе єпископи Риму) у боротьбі за владу, подарував йому землі , на яких була утворена особлива держава […]

Папська Академія наук

Заснована в Римі в 1603. Реорганізована в 1847 Пієм ХІ під назвою Папська Академія Світлих розумів. Безпосередньо підпорядкована папі. Складається із 70 членів, які користуються великим науковим авторитетом, рекомендованих Радою Академії і обраних папою за рекомендацією академ. кіл. Академіки П.А.н. обираються із числа вчених усього світу, незалежно від національної і релігійної приналежності. Це – найбільш […]

Папська Академія соціальних наук

наукова установа, заснована Папою Іваном Павлом ІІ у січні 1994, яка, об”єднуючи суспільствознавців з усього світу, ставить за мету організацію досліджень сучасної соціальної дійсності. П.А.с.н. об”єднує науковців-філософів, соціологів, демографів, істориків, правознавців, політиків, економістів. Одним із вихідних принципів діяльності установи є повага до людини як найвищої цінності у світовому і вселенському вимірах. Соціальне вчення Католицької Церкви […]