Пантеїзм

(від грецьк. pan – все, theos – бог) – філософське вчення, яке розглядає бога не як надприродну особу, трансцендентне начало, а як абсолют, злитий з природою. В концептуальному вигляді ідеї П. виклав у “Пантеїстиконі” (1720) англ. філософ Д.Толанд, хоча пантеїстичні тенденції у формі гілозоїзму (все докілля – одушевлене) відомі ще з часів ант. філософії. Відомі […]

Пантеон

(від грецьк. pantheion – досл. “всі боги”) – первісно “Храм усіх богів” в античних релігіях. З часом термін “П.” став означати сукупність богів будь-якої релігії. У Київській Русі П. язичницьких богів створив у 80-х рр. 10 ст. кн. Володимир Великий – так зване “шестибожжя Володимира”. П. називають також монументальну споруду або місце, де поховані видатні […]

Пантократор

(з грецьк. – вседержитель) – Іконографічний образ Христа, характерний його урочистим, репрезентативним, часом офіціозним зображенням як імператора Вселенної. Виникнення образу пов’язане, очевидно, з поступовим освяченням, “оцерковленням” самодержавної влади, що відбувалося, почин. з 4 ст. у Візантійській імперії. Уявленням про Христа-самодержця відповідала його топографія: П. зображався на чолі небесної ієрархії, часто – найвище, аж під склепінням […]

Папа Римський

(від грец. papas, лат. papa- батько, наставник, вихователь) – глава катол. церкви і верховний правитель державиміста Ватикан. Повний титул П.Р.: епископ Риму, намісник Ісуса Христа, намісник князя апостолів, верховний понтифік вселен. церкви, патріарх Заходу, примас Італії, архієпископ і митрополит Рим. провінції, монарх держави-міста Ватикан, раб рабів божих. Обирається конклавом – зборами кардинальської колегії – пожиттєво. […]

Паперть

підвищений майданчик або ганок перед входом у христ. храм. У перші віки християнства була місцем, де знаходилися ті віруючі, які прийшли для покаяння, а також басейн, у якому вони омивали обличчя і руки. Філоненко Микола

Папоцезаризм

намагання Західної, Римської церкви в особі пап здійснювати владу в церкві і одночасно над світськими володарями. Активним проповідником П. був папа Григорій VІІ (1073-1085), який сформулював його засади: Римська церква заснована Христом і є непогрішною; римський папа може позбавляти влади єпископів і відновлювати їхню владу; папа вищий всіх земних володарів, він може позбавляти влади імператорів, […]

Папство

інститут вищого керівництва катол. церквою, її релігійний центр. Склалося в період занепаду Рим. імперії на базі римського єпископату в 5 ст. В 756 франкський король Пипін Короткий за допомогу, надану, йому папою (так з 4 ст. почали називати себе єпископи Риму) у боротьбі за владу, подарував йому землі , на яких була утворена особлива держава […]

Папська Академія наук

Заснована в Римі в 1603. Реорганізована в 1847 Пієм ХІ під назвою Папська Академія Світлих розумів. Безпосередньо підпорядкована папі. Складається із 70 членів, які користуються великим науковим авторитетом, рекомендованих Радою Академії і обраних папою за рекомендацією академ. кіл. Академіки П.А.н. обираються із числа вчених усього світу, незалежно від національної і релігійної приналежності. Це – найбільш […]

Папська Академія соціальних наук

наукова установа, заснована Папою Іваном Павлом ІІ у січні 1994, яка, об”єднуючи суспільствознавців з усього світу, ставить за мету організацію досліджень сучасної соціальної дійсності. П.А.с.н. об”єднує науковців-філософів, соціологів, демографів, істориків, правознавців, політиків, економістів. Одним із вихідних принципів діяльності установи є повага до людини як найвищої цінності у світовому і вселенському вимірах. Соціальне вчення Католицької Церкви […]

Параллельних світів концепція

сукупність натуралістичних, містико-натуралістичних, містико-релігійних вчень, уявлень наукової фантастики, актуалізованих шаманських уявлень про будову універсуму. Згідно багатосвітової інтерпретації квантової механіки, існує ансамбль світів з наростаючим розходженням онтологічних характеристик; наш світ є одним з них. “П.с.” к. спирається на “багатоповерхові” моделі універсуму, що актуалізуються в шаманських станах свідомості; на уявлення Каббали про численні духовні світи; розподіл світу […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757