Пелагіанство

течія у християнстві, яка виникла на рубежі 4-5 ст. ст. Назва за іменем її засновника британського ченця Пелагія (бл. 360 – після 418), що розвивав етико-теологічне вчення про “свободу вибору”. Тяжіючи до гуманістичних традицій античної філософії, П. виступало проти найбільш песимістичних сторін августиніанства і звеличування аскетизму. Основні положення П.: першородний гріх не зруйнував духовну природу […]

Періодичні релігійні видання

газети, журнали, бюлетені, альманахи, збірки наукових і богословських праць, які видаються з певною періодичністю реліг. центрами, управліннями, братствами, монастирями, місіями, громадами, конфесійними клубами та окремими віруючими громадянами. П.р.в. поділяються на офіційні органи реліг. центрів (напр., “Православний вісник”, “Журнал Московской патриархии”, “L’Osservatore Romano”); єпархіальні, дієцезіальні, регіональні газети й журнали, місіонерські видання; реліг.-культурн. та історич. часописи; соціально-політич. […]

Перевертень

персонаж народних казок, людина, обернута на тварину (найчастіше вовка) або який-небудь предмет. Вважають, що віра в П. є залишком тотемізму – шанування тварин-предків племені, здатність людей обертатися в тварин і знову повертатися до людської подоби. В стародав. переказах чаклун обертає людину в тварину за якусь провину чи негідний вчинок. Близькі до П. Обміна (Одміна) – […]

Передіснування

(лат. praeexistentia) – поняття, що використовується в ряді реліг. та філос. систем (у піфагореїзмі, філософії Платона) для означення існування душі перед її втіленням у даному тілі. Означає такоє ті стадії перевтілення або переселення душі, котрі передували теперішній і справили на неї свій вплив. Ідея П. детально розроблена в брахманізмі, індуізмі, буддизмі. В буддист. джерелах розповідається […]

Передвизначення

термін, що виражає релігійне уявлення про Божу передвстановленість життя і поведінки людини. Богослови різних напрямів намагаються подолати суперечність між ідеєю передвизначеності і тезою про свободу волі людини, її моральної відповідальності за вчинки. На протилежність вченню пелагіанства, яке відстоювало можливість спасіння людини власними силами, визначний христ. теолог Августин (354-430) вважав, що людська воля “має настільки сили, […]

Переклади Біблії українською мовою

у своїх витоках мають перекладацьку діяльність Кирила і Мефодія під час їх місії серед слов’ян (863). 11 ст. датується писане старослов’янською мовою в східнослов’янській редакції “Остромирове Євангеліє”. Здійснений у 1499 за новгородського єпископа Геннадія повний переклад Б. став основою для подальших слов’янських перекладів. Першу друковану т.зв. “Руську Біблію”, мова якої позначена білоруськими впливами, видано Франциском […]

Переселення душ

релігійні уявлення про посмертний перехід душі від однієї істоти до іншої – людини, тварини, іноді рослини. Виникають на грунті віри в тотожність людини з тотемним предком, який оселяється в її тілі; притаманні багатьом архаїчним релігіям, орфізму, релігіям Азії. Для архаїчних релігій властиве уявлення про здатність душі покидати тіло померлого через рот або ніс і втілюватись […]

Пересопницьке Євангеліє

рукописний переклад чотирьох Євангелій “из языка болгарскаго на мову рускую” (давньоукраїнську літературно-писемну мову). Створено в 1556-1561 в Пересопницькому Пречистенському монастирі (нині – Рівненської обл.). Переклад здійснив архімандрит монастиря Григорій, переписав уставним письмом чернець Михайло. П.Є. було власністю монастиря, а згодом – гетьмана І.Мазепи, Переяславського собору та ін. Видатна пам’ятка світової та української культури. Зберігається у […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757