Персоналізм

(лат. persona – особистість) – філософія, яка в основу витлумачення світу ставить субстанціальне “Я”. Звідси онтологічні, гносеологічні, етичні, соціальні проблеми розглядаються під кутом розкриття персональності, тобто особистістної реальності. Термін п. вперше використав Шлейєрмахер в “Промовах про релігію”. Ідейні витоки П.- в монадології Лейбніца. Серед різноманіття концепцій п. виділяються вчення Якобі і його послідовників про особистістного […]

Перун

бог родючості, блискавки і грому, війни і воїнства. Мав загальнослов’янське значення, але його культ виявився найсильнішим на Придніпров’ї. Функціонально аналогічний індійському Індрі, Зевсу – фесалійському, римському Юпітеру, германському Тору. Ще за уявою антів був “володарем над усім”. Він перебрав на себе Сварогове опікунство вогнем і залізом, на небі вів боротьбу проти Дива та Чорнобога і, […]

Першопоштовх

поняття, яким позначають роль божественої сили як вихідної причини й джерела руху матерії. Вперше з’явилось в літературі в 17-18 ст. у зв’язку із прагненням з’ясувати явища і процеси навколишнього світу на основі законів механіки. Особливу роль в утвердженні ідеї П. відіграв І.Ньютон. Проти вчення про П. першими виступали франц. матеріалісти, які розглядали рух як внутрішню […]

Першопричина

використовуване в релігії і філософії поняття для виразу творчої космогонічної функції Бога. Вводиться в богослов’я на основі космологіч. доказу буття Бога: якщо все існуюче має свою причину, то має існувати й причина всіх причин – Бог. Спробу теоретич. обгрунтування П. вперше здійснив Платон у своїй “Федрі”. Оскільки Всесвіт існує, вважав філософ, то він повинен мати […]

Петрівка

народна назва Петрового, або апостольського посту, установленого на честь Апостолів Петра і Павла. Початок П. (через тиждень після Трійці) і тривалість (від 42 до 8 днів) залежить від Пасхи. Кінець П. завжди припадає на свято Апостолів Петра і Павла (12 липня за н.ст.). Сапіга Василь

Петра і Павла день

пов’язане з іменами християн. апостолів свято, яке відзначається 12 липня за н.ст. Якщо Петро визначається як “предначальник апостолів”, то Павло – як той, хто “більше інших потрудився”. Свято було введене в календар в 4 ст. в Римі, єпископи якого (папи) оголосили себе наступниками апостола Петра. Популярність апостолів у християнстві сприяла поширенню свята. Відзначенню його передує […]

Петринізм

термін походить від власного імені Петра, який, за Євангелієм, був “апостолом для іудеїв”. В релігієзнавчій науці цим терміном позначується течія в ранньому християнстві, яка виступала за збереження іудейських обрядів (обрізання, святкування суботи, жертвоприношень згідно Мойсеєвого закону), проти розриву з іудаїзмом і прийняття новонавернених язичників спочатку в іудейство, а потім – в християнську віру. Ап.Павло виступив […]

Петро (апостол)

(від грецьк. petra – камінь) – один із 12 апостолів, ближній учень Христа. Будучи рибалкою з ім’ям Симон, він разом із своїм братом Андрієм першими відгукнулися на заклик Ісуса. В Євангеліях говориться про те, що П. тричі зрікався від свого вчителя, опісля – каявся в цьому. В суперечному описанні образу П. знайшла відображення боротьба двох […]