Пневматологія

(від грецьк. pneuma – дух, logos – вчення) – у христ. – учення про Святий Дух і взагалі про духовне начало. За христ. богослов’ям, “Дух Святий” є 3-ою іпостассю Бога (див. Трійця), а душа людини – богоданим безсмертним елементом її природи. Поряд з душею деякі богослови допускають наявність у людини ще й особливого духа (див. […]