Поведінка релігійна

усвідомлена реалізація віруючими, їх спільнотами реліг. приписів, норм, правил у процесі їхньої життєдіяльності. П.р. є системою умотивованих реліг. установками вчинків, дій віруючих. П.р. – важливий критерій релігійності особистості. В релігієзнавстві виділяють два типи П.р. – культову і позакультову. Культова П.р. пов’язана з участю віруючих в богослужінні, здійснені обрядових, ритуальних дій; її формами є також молитва, […]

Повне євангеліє

вчення пієтичних груп святості в США, з яких наприкінці 19 ст. виникло п”ятидесятництво. Прагнули наслідувати у своєму житті приклад Ісуса Христа, який є “Спаситель, Очиститель, Зцілитель і Майбутній Цар”. Наполягали на необхідності нового тлумачення спасіння, доповнивши протестантську сотеріологію догматом про духовну освяченість або народження горнє від Святого Духа як гарантії моральної досконалості і навіть святості. […]