Потій Іпатій

(1541-1613) – уніатський митрополит, один із засновників уніатської церкви в країні (див. Берестейська церковна унія). Походив з багатої української шляхти. Колишній кальвініст, у 1593 був висвячений у Володимирського православного єпископа. І.П. взяв активну участь у підготовці й проведенні церковного собору 1596 у Бересті (Бресті), на якому була утворена уніатська (або греко-католицька, як її згодом стали […]

Потебня О.О.

(1836-1891) – видатний україн. вчений-лінгвіст, якого можна вважати засновником лінгвістичного релігієзнавства. П. вважав, що в появі віри в надприродне, еволюції реліг. вірувань важливу роль відігравали можливості людського мислення і пізнання, зміни у співвідношенні віри і знання. Віру в душу вчений виводить із ролі слова в пізнанні, впевненості людини в тому, що “слова суть духовні сутності […]

Потебня Олександр

(1836-1891) – видатний україн. вчений-лінгвіст, якого можна вважати засновником лінгвістичного релігієзнавства. П. вважав, що в появі віри в надприродне, еволюції реліг. вірувань важливу роль відігравали можливості людського мислення і пізнання, зміни у співвідношенні віри і знання. Віру в душу вчений виводить із ролі слова в пізнанні, впевненості людини в тому, що “слова суть духовні сутності […]

Потойбічність

згідно реліг. уявлень, це духовний, надчуттєвий, надприродний світ, що протистоїть чуттєво-сприйманому природному поцейбічному світу, який є похідним від нього. Згідно реліг. вчень, в П. перебувають всі боги, духи, в ній знаходиться рай і пекло, саме тому вони недоступні людському розумінню, в їх реальність слід лише вірити. Колодний Анатолій

Потоп

затоплення Землі за волею надприродних сил і знищення при цьому всього живого на ній, за винятком особливо спасенних. Оповіді про потоп існують в міфології різних народів. Потопом Бог Яхве покарав “грішних людей”. Свою особливу милість він виявив лише до Ноя і його сім’ї – зберіг їм життя. Оповіді про П. поширені насамперед серед народів, які […]

Потреби релігійні

один з основних структурних компонентів духовних потреб віруючої особистості. Постають як сукупність релігійно інтерпретованих світоглядних, психологічних, екзистенціальних чинників, яких потребує індивід. певна спільнота віруючих для зняття в трансцендентному вимірі життєвозначимих суперечностей і проблем свого буття, компенсації безсилля, залежності від зовнішніх і внутрішніх факторів, наповнення життя новим сенсом. Проявляються як певний стан реліг. суб’єкта, який відбиває […]