Походження атеїзму

процес виникнення атеїзму як специфічної форми самосвідомості людини. Виходячи з нашого розуміння суті атеїзму, вважаємо що і в онтогенезі і в філогенезі проблему П.а. слід розглядати в плані становлення “Я” людини, здобуття нею своїх родових сутнісних сил, самоутвердження в предметному світі як вільнодіючої істоти. Безпосередньою основою поділу свідомості на дві сфери – теїстичну і атеїстичну, […]

Похоронна відправа

складова похоронного культу, вміщує обрядові дії та ритуальні норми поведінки, що мають забезпечити успішний перехід душі померлого в загробний світ та охорону живих від можливого шкідливого впливу духу покійного. Структурно П.в. складається зі сповіщення про смерть (елементи трауру в одязі, завішування дзеркал, зміна форми привітання і т.ін.), підготовки померлого до похорону (обмивання, вбрання, читання молитов, […]

Похоронний культ

сукупність релігійних обрядів і вірувань, що стосуються поводження з померлими і становлять складний комплекс уявлень, пов’язанних з наданням надприродних властивостей мерцю, вірою в душу померлого, ідеєю про потойбічний світ. Для П.к. характерна історично сформована поховальна практика, яка може бути відмінною як для різних етнічних груп, так і для окремого етносу в залежності від віку, статі, […]